Dla studentów

Praca licencjacka i magisterska

Zapraszam wszystkich studentów zainteresowanych ptakami, a w szczególności ich ubarwieniem, do pisania prac dyplomowych pod moim kierunkiem. Prace mogą mieć charakter przeglądowy lub opierać się analizie zebranego już materiału badawczego. W pierwszym przypadku, praca polega na analitycznym przeglądzie literatury dotyczącej wybranego zagadnienia. W drugim, student pracuje na zebranym wcześniej materiale. W tej kategorii, proponuję następujące zagadnienia: 

  • Ubarwienie upierzenia ptaków. Student wykonuje pomiary kolorów piór za pomocą spektrofotometru odbiciowego. Jest to najbardziej nowoczesna i najczęściej stosowana metoda pomiaru kolorów zwierząt. Praca obejmuje również przygotowanie piór do pomiarów.
  • Opieka rodzicielska ptaków. Student analizuje filmy lub zdjęcia ptaków wykonane przy gniazdach za pomocą kamer lub fotopułapek. Zadaniem studenta jest przejrzenie nagrań oraz wykonanie bazy danych zawierającej informacje o czasie i typie zachowania. Uwaga, pracę można wykonywać przy użyciu własnego komputera w domu.

Zaznaczam, że powyższe zagadnienia mają charakter przykładowy. Ostateczna tematyka pracy zależy od zainteresowań i zaangażowania studenta i w każdym przypadku jest ustalana indywidualnie. Poza tematami polegającymi na pracy laboratoryjnej, studenci mogą również realizować tematy wymagające pracy terenowej. Zachęcam do zapoznania się tematyką dotychczasowych prac dyplomowych w zakładce People.

Czego mogą oczekiwać studenci? 

Współpraca ze mną pozwoli studentom poznać i zrozumieć podstawy mechanizmów i funkcji ubarwienia zwierząt. Praca z materiałem badawczym w postaci piór ptaków, jest okazją do nauczenia się podstaw spektrofotometrii odbiciowej i pracy na najnowocześniejszym sprzęcie stosowanym w tej metodzie pomiarowej. Wszyscy moi studenci zapoznają się ze współczesnym warsztatem pracy naukowej. Pisanie pracy dyplomowej jest procesem trudnym i większość studentów nie ma w tym zakresie żadnych doświadczeń. Będąc tego świadomym, udzielam studentom wsparcia na wszystkich etapach postawania licencjatu czy pracy magisterskiej. Dotyczy to zarówno analizy danych, pisania tekstu czy zbierania potrzebnej literatury. W niektórych przypadkach funkcję bezpośredniego opiekuna będzie pełnił jeden z moich doktorantów. Istnieje również możliwość pisania pracy w języku angielskim. Najlepsze prace dyplomowe staram się opublikować w dobrych czasopismach naukowych, proponując studentom współautorstwo. 

Czego oczekuję od studentów?

Od studentów oczekuję przede wszystkim entuzjazmu, zaangażowania i sumienności. Nie trzeba znać się na ptakach, chociaż umiejętność ich rozpoznawania czy obrączkowania jest mile widziana. Ogromna większość niezbędnej literatury jest dostępna wyłącznie w języku angielskim, dlatego od studentów oczekuję znajomości tego języka w stopniu umożliwiającym przeczytanie (i zrozumienie) danego artykułu. Z moich doświadczeń wynika, że napisanie pracy dyplomowej wymaga co najmniej 4-6 miesięcy. Z tego względu, proponuję zgłosić się do mnie możliwie wcześnie, najlepiej na początku pierwszego roku. Zakładam, że pierwszy rok lub dwa można wtedy przeznaczyć na pomiary i analizę materiału badawczego (lub kwerendę, w przypadku pracy przeglądowej), a ostatni na pisanie pracy. W idealnym układzie, student najpierw pisze u mnie pracę licencjacką, a następnie, znając już tematykę przedmiotu i metody badawcze, zdobywa pod moim kierunkiem tytuł magistra.